Anasayfa Hakkımızda Yetki Belgelerimiz


Yetki Belgelerimiz

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

1.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

İzni var

İzni var

ii.

Diğer menkul kıymetler

İzni var

İzni var

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

İzni var

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

İzni var

İzni var

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İzni var

İzni var

vi.

Diğer türev araçlar

İzni var

İzni var

2.

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

Yurt dışında

i.

Paylar

-

-

ii.

Diğer menkul kıymetler

-

-

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

-

 

iv.

Paya dayalı türev araçlar

-

-

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

-

-

vi.

Diğer türev araçlar

-

-

3.

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Yurt içinde

i.

Paylar

-

ii.

Diğer menkul kıymetler

-

iii.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri

-

iv.

Paya dayalı türev araçlar

-

v.

Pay endekslerine dayalı türev araçlar

-

vi.

Diğer türev araçlar

-

4.

Bireysel Portföy Yöneticiliği

-

5.

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

İzni var

6.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

 

6.1.

Aracılık Yüklenimi

-

6.2.

En İyi Gayret Aracılığı

-

7.

Saklama Hizmeti

 

7.1.

Sınırlı Saklama Hizmeti

-

7.2.

Genel Saklama Hizmeti

-